Πιστοποιησεις

Πιστοποιησεις

Διαθέτουμε πιστοποιητικά HACCP, ISO 9001:2000 και ISO 22000:2005 επενδύοντας κάθε χρόνο σημαντικά ποσά βελτίωσης δομών, καθώς υπάρχει και ξεχωριστό τμήμα διασφάλισης ποιότητας.

Translate »